ورود اطلاعات
:
گیگابایت
فضای ذخیره سازی دسکتاپ مجازی به گیگابایت
کیلوبایت در ثانیه
سیستم

درصد (٪)

سرور ها
تعداد پردازنده ها 2 4 8
تعداد سرور ها
میزان حافظه به (گیگابایت)
تعداد دسکتاپ های مجازی روی هر سرور
فضای مورد نیاز روی هر سرور
مجموع
تعداد هسته های پردازنده
کل میزان حافظه گیگابایت
فضای مورد نیاز (ترابایت) کل فضا قالب ها داده ها
حداکثر IOPS
حداکثر استفاده از پهنای باند مگابیت در ثانیه